Gevelwerken

Gevelwerken Antwerpen.Ontdek meer

Schilderwerken

Schilderwerken Antwerpen.Ontdek meer

Persoonlijke Levenssfeer

De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van ASMS en worden verwerkt in het kader van de commerciële relatie met de klant.

Op uw verzoek kan u kennis nemen van uw gegevens in ons bestand en deze eventueel laten corrigeren. ASMS kan in het kader van voormelde doeleinden de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend maken aan bepaalde derde partijen. Op uw verzoek maakt ASMS aan u bekend aan welke partij(en) zij de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend gemaakt heeft en voor welk doel deze gegevens gebruikt kunnen worden. U kan tevens verdere inlichtingen bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

ASMS informeert u dat de onvolledige of foutieve mededeling van de aan u gevraagde persoonsgegevens in het contactformulier op deze website gevolgen kan hebben voor de wijze waarop ASMS uw gegevens kan verwerken zonder dat u ASMS daarvoor aansprakelijk kunt stellen.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verleent u toestemming tot de verwerking ervan voor de hierboven beschreven doeleinde.